Stimate client / partener,

Anul acesta aduce câteva schimbări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel încât dorim și considerăm că este parte din responsabilitatea SAM ROBOTICS SRL în relaţia cu dumneavoastră să avem grijă de datele dvs. personale, pe care ni le-aţi pus la dispoziţie anterior, cu ocazia deruării contractelor.

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări, de aceea ne concentrăm pe continua îmbunătăţire a activității noastre.

Din 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016).

În calitate de operatori de date cu caracter personal, avem obligația de a respecta cu strictețe dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și să vă informăm cum protejăm aceste date:

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele de identificare şi alte date personale pe care le primim direct de la dumneavoastră, în calitate de client.

Cum prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe încheierea şi/sau executarea contractelor, pe nevoia de a respecta o obligaţie legală, pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimţământul dumneavoastră.

Comunicăm date personale către alţi destinatari?

Pentru executarea contractelor, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime datele personale se transmit către autorităţi publice și colaboratori, către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România, cu instituirea unor garanţii adecvate pentru protejarea datelor personale (ex. Clauze contractuale, proceduri de lucru).

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Care vă sunt drepturile şi cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor personale;

Dreptul la rectificare puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziţie puteţi sa vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat sau puteţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimţământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: în principiu nu efectuăm prelucrări automate ale datelor personale, însă în cazul unor astfel de prelucrări puteţi cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi puteţi contesta decizia.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din – vezi antet – Timisoara, persoană de contact: ADAM MANUELA 0722247934, e-mail: juridic@sam-robotics.ro

Informaţiile complete şi permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veţi putea găsi pe site-ul nostru, la adresa www.sam-robotics.ro.

De aceea, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a SAM ROBORICS SRL TIMIȘOARA, obținute ca urmare a unor contracte cu dumneavoastră / societatea dumneavoastră în calitate de client, potențial client, vizitator, partener sau furnizor al societăţii noastre, abonat / membru în website internet sau în orice alt context în care dumneavoastră ne-ați oferit datele personale reprezentanților societății noastre pentru a primi astfel de mesaje informative.


SQAM ROBOTICS SRL
TIMIȘOARA transmite periodic noutăţi, știri, informări despre produse, evenimente, lansări promoții, servicii de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, notificări, oferte personalizate, răspunsuri la cererile de oferte, prezentări și alte diverse comunicări. În contextul intrării în vigoare și al respectării Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), ne-am bucura să rămânem în legătură și pe viitor.

Din acest motiv, vă rugăm să dați REPLY acestui e-mail și să ne transmiteți decizia dumneavoastră referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel:
– DA = doresc să continui comunicarea
Nota: Pe viitor, vă puteți retrage consimţământul în orice alt moment, când nu mai doriți să primiți noutăți, știri, informări despre produse, evenimente, lansări promoții, servicii de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, notificări, oferte personalizate, răspunsuri la cererile de oferte, prezentări și alte diverse comunicări, lansate de societatea noastră.
– NU = nu doresc să continui comunicarea
Nota: Odată ce v-ați exprimat dezacordul, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale.

Vă asiguram că datele dumneavoastră personale sunt protejate, prelucrate și gestionate de noi, prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor.

Ca parte a strategiilor de business, SAM ROBOTICS SRL TIMIȘOARA dorește în continuare menținerea și dezvoltarea colaborării cu dumneavoastră cu compania/instituția pe care o reprezentați.

Serviciile SAM ROBOTICS SRL Timișoara pot fi achiziționate prin solicitarea unei oferte pe adresa office@sam-robotics.ro.

Pe această cale, dorim să vă mulțumim și pentru beneficiile colaborării cu dumneavoastră.

Documentul electronic il atasam prezentului email.

Cu deosebită stimă și considerație,

În numele echipei SAM Robotics

Cu stima,

Zaporojan Ovidiu

General Manager

Atasamente

  • 1 pdf Protectia Datelor comform GDPR
    Informatii privind GDPR in legatura cu SAM Robotics
    Date added: May 27, 2018 8:19 am Added by: Admin File size: 397 KB Downloads: 1025